photo-centar.hr
RADNO VRIJEME KONTAKTI | LOKACIJA
pon 08h – 19h Maksimirska 112/A, Zagreb
uto-pet 08h - 16h 01 2313 222
photo-centar@photo-centar.hr

USLUGE

Photo - Centar d.o.o. jedini je ovlašteni servisni centar za jamstvene i vanjamstvene popravke za sve fotografske, video i optičke proizvode kompanije Canon.

Od 2013., Photo - Centar d.o.o. postaje i službeni Canon Professional Service (CPS), centralno mjesto za brigu o profesionalni fotografima i snimateljima koji u svome radu koriste Canon profesionalne fotografske i video proizvode.

Jamstveni popravci

Photo - Centar d.o.o. brine o svim jamstvenim popravcima za sve fotografske, video i optičke uređaje kupljene legalnim kanalima u Republici Hrvatskoj ili na području Europske Ekonomske zajednice. Standardni jamsteni period u kojemu se obavlja jamstveni servis je period upisan u jamstveni list primljen pri kupovini Canon proizvoda. Servisni centar ima pravo odbiti popravak bilo kojeg Canon fotografskog, video ili optičkog proizvoda, ili naplatiti punu cijenu servisne usluge za uređaje nabavljene izvan terirorija koje servis pokriva (svi proizvodi koji nemaju važeće europsko ili hrvatsko jamstvo, ili ostali slučajevi koji se kose sa Canon jamstenom izjavom).

Vanjamstveni popravci

Naš servisni centar u mogućnosti je popraviti i sve Canon fotografske, optičke i video proizvode izvan jamstvenog perioda, ukoliko je za isti podržana servisna podrška od strane Canona u smislu rezervnih dijelova i programske podrške. Mi ćemo se pri preuzimanju proizvoda izvan jamstvenog perioda, voditi dobrom politikom da je moguće popraviti svaki proizvod. Ipak, u slučaju da za vaš Canon proizvod više ne postoji podrška u rezervnim djelovima, u suradnji s vama pokušati ćemo pronaći najbolje rješenje za popravak vašeg uređaja. U malom broju slučajeva, moguće je da se vaš stari Canon uređaj ne može popraviti zbog zastarjelosti tehnologije i nemogućnosti prilagođavanja ili zamjene novim dijelom. U tom slučaju preporučiti ćemo vam najbolju mogućnost nabavke novijeg proizvoda.

Canon jamstvena izjava

Davatelj jamstva je ovlašteni distributer naznačen na jamstvenom listu. Jamstvo na ovaj proizvod je dvanaest mjeseci od datuma kupnje pod uvjetom da se njime pravilno rukovalo u skladu s priloženim uputama za rukovanje i održavanje. Jamstvu ne podlježu lomovi kao i svi kvarovi prouzročeni neispravnim rukovanjem. Uvjeti pod kojim kupac ostvaruje pravo na besplatne popravke u jamstvenom roku su: zahtjev za popravak je podnesen i proizvod je dostavljen ovlaštenom servisu za vrijeme trajanja jamstvenog roka, predhodno nije bilo nikakvih intervencija na proizvodu od strane neovlaštenog servisa, uz proizvod su priloženi račun i jamstveni list s uredno popunjenenim i ovjerenim podacima. Jamstveni rok se produljuje za ono vrijemmoe koliko je trajao popravak. U slučaju da popravak, u jamstvenom roku, traje dulje od 45 danaili proizvod nije moguće popraviti, isti će biti zamjenjen novim. Jamstvom nisu obuhvačeni kvarovi nastali uslijed pogrešnog i neispravnog rukovanja, kvarovi nastali uslijed popravka, čišćenja, izmjenaitd., koja su izvršena od strane neovlaštenog servisa, oštećenja i lomovi, kvarovi i oštećenja nastalauslijed poplava, potresa, udara električnog groma, istrošenosti baterija, izlaganja visokim temperaturama ili vlagi, pijeska, blata, soli, nepravilnog održavanja, neusklađenog el.. napona itd. i kupac će troškove popravka snositi sam bez obzira da li je kvar nastao u jamstvenom roku ili nakon njegova isteka. Jamstvo vrijedi isključivo za sam proizvodi ne odnosi se na pripadajuću opremu (kutija, remen, baterije, poklopac objektiva). Odgovornost po ovom jamstvu isključuje svaku indirektnu i/ili štetu, i/ili gubitak bilo koje vrste izazvane kupcu, ili koju pretrpi kupac iz uzroka manjkavosti, i/ili šteta na filmu, objektivu i/ili priboru upotrebljenom uz proizvod, kao i svaki gubitak nastao eventualnim kašnjenjem u otklanjanju kvara. Servisne usluge i rezervni dijelovi biti će dostupni za vrijeme 7 godina za sve proizvode u našoj prodaji. Ovo jamstvo vrijedi za proizvode stavljene u promet u Republici Hrvatskoj od strane ovlaštenih prodavatelja kada se prava iz jamstva zahtjevaju u Republici Hrvatskoj. Ispravke na jamstvenom listu nisu dozvoljene. Jamstvo ne utjeće na ostala prava koja pripadaju kupcu po drugim pravnim osnovama. Ovo jamstvo ne utjeće na ostala prava koja pripadaju kupcu po drugim pravnim osnovama važećim u Republici Hrvatskoj.

Podešavanje i čišćenje

Naš servisni centar raspolaže najnovijim tehničkim uređajima i softverom koji će omogućiti precizno podešavanje vašeg Canon fotografskog, video ili optičkog uređaja po originalnim proizvođačkim specifikacijama, ili onima koje želite odabrati za što bolje rezultate prema vašim potrebama snimanja. Vaš je Canon uređaj uglavnom sofisticirani elektronički uređaj koji je moguće uglavnom podesiti jedino na originalnim Canonovim servisnim uređajima i uz originalni servisni softver. Photo Centar d.o.o. službeni je poslovni i ugovorni partner Canona i na području Republike Hrvatske jedino je servisno poduzeće koje garantira podešavanje vašeg Canon uređaja sukladno visokim profesionalnim standardima Canona. Ukoliko vam je potrebno čišćenje vašeg Canon uređaja, na raspolaganju vam je više stpnjeva odabranog servisnog čišćenja, od najjednostavnijeg koji je ujedno najjeftiniji i najbrži, do detaljnog servisnog zahvata čišćenja pri kojemu vaš uređaj bude detaljno rastavnje i u stanju originalnog kupovnog stanja sastavljen za dugotrajn budući kvalitetan rad. Nazovite nas ili posjetite za detalje dogovora o potrebnom stupnju čišćenja koji će za vas naši djelatnici odabrati s povjerenjem.

Canon Professional Services - CPS

Jednstvena servisna podrška za profesionalne korisnike dostupna je i putem Photo – Centra d.o.o., koji je od 2013. postao punopravni član europskog CPS-a. Usluga je dostupna svim CPS registriranim korisnicima iz Republike Hrvatske, kao i ostalim članovima kojima takva usluga može zatrebati tijekom njihova boravka u Republici Hrvatskoj. Članovi CPS usluge legitimiraju se pri posjetu servisnom centru vlastitom CPS iskaznicom, ili, u slučaju slanja uređaja u servisni centar, ispunjavanjem obveznog CPS formulara i vlastitog CPS indentifikacijskog broja. Ukolko ste zainteresirani profesionalni korisnik Canon fotografskih, video i optičkih proizvoda, za sva pitanja učlanjenja možete se s povjerenjem obratiti na sljedećim Internet stranicama: cps.canon-europe.com

Važne napomene

 • Procjena popravka se naplačuje pri prijavi jamstvenog i vanjamstvenog popravka ukoliko korisnik iz vlastitih razloga odluči odbiti popravak zaprimljenog proizvoda u našem servisnom centru, a od strane servisnog centra su obavljene radnje procjene popravka po traženju stranke (suglasnošću za poslove procjene popravka je odobrenje stranke za otvaranjem radnog naloga, slanje uređaja na adresu servisnog centra i sl.)
 • U slučaju neprihvačanja jamstvenih uvjeta, tj. poništenja jamstva iz razloga opisanih u Canon jamstvenoj izjavi, procjena popravka se naplačuje (vidi gornju napomenu).
 • Usluga procjene popravka naplačuje se prema važećem cjeniku izvješenom u servisnom centru ili objavljenom na Internet stranicama servisnog centra.
 • Jamstveni uvjeti ne važe ukoliko pri predaji nije priložen račun i pravilno ispunjen jamstveni list.
 • Čišćenje glave kamkordera i svjetlosnog senzora fotoaparata (CMOS, CCD) nisu pokriveni jamstvenim uvjetima ni u kojem slučaju zatraženog servisnog popravka.
 • Jamstvo na ugrađene dijelove iznosi 6 mjeseci. Reklamacije na izvršene radove prihvačamo unutar 15 dana.
 • Za preuzete proizvode i opremu koja nije preuzeta u roku od 90 dana od primljene obavijesti o završetku popravka ne odgovaramo.
 • Popravak u jamstvenom roku nije moguće ostvariti pri svim djelovanjima opisanima kao razlog za ukidanje jamstva u zaprimljenom Canon jamstvenom listu. Neki od najčešćih uzroka ukidanja jamstvenog popravka su kvarovi i oštećenja nastala:
  • o mehaničkim oštećenjima (pad, udarac, pritisak, uklještenje, ...)
  • o onečišćenje tekućinom, prašinom ili sličnim sredstvima
  • o uništenje elektroničkih sklopova djelovanjem kondenzacijske vlage unutar proizvoda nastale ekstremnim razlikama temeprature proizvoda i vanjske okoline (npr. unošenje vrlo hladnog proizvoda, a bez da je prethodno stavljen u torbu ili slični zaštitni medij, u toplu prostoriju, tj. ulazak sa vrlo toplim fotoaparatom, a bez da je prethodno stavljen u torbu ili slični zaštitni medij, u klimatiziran prostor i sl.)
  • o oštećenje konektora nepravilnim umetanjem memorijske kartice
 • Photo - Centar d.o.o. ne odgovara za bilo koja oštećenja ili uništenja proizvoda nastala pri prijevozu proizvoda prema servisnom centru.
 • Photo - Centar d.o.o. u svom radu kao ovlašteni Canon foto i video servis ne koristi usluge drugih servisa u Republici Hrvatskoj, osim ukoliko je potrebno i drugih partnerskih originalnih Canon servisnih centara u Europi, pa je pozivanje stranke na ostale servise ili servisne osobe u reklamacijskom smislu nemoguće.
 • Photo - Centar d.o.o. ne prodaje ugradbene rezervne dijelove.
 • Pri prijemu proizvoda otvara se radni nalog u koji se upisuje stanje primljenog proizvoda, eventualne napomene korisnika, kao i ostali relevantni podaci potrebni za kvalitetno praćenje servisnog postupka na zaprimljenom proizvodu.
 • Tijekom servisnog postupka korisnici se mogu informirati o trenutnom stanju servisnog postupka po broju radnog naloga, kako osobno, tako i putem ovih Internet stranica u rubrici Provjera statusa naloga.

Photo-Centar d.o.o., Maksimirska cesta 112/A, HR-10.000 Zagreb

tel./fax.: +385 (0)1 2313 222, e-mail: photo-centar@photo-centar.hr

IBAN: HR2823600001101652049, SWIFT: ZABAHR2X, OIB: 91931396278, Direktor: Andrea Krepelnik

Zašto Photo-Centar?

Canon Authorised Service Center Canon Professional Service
 • Jedini smo ovlašteni servis za Canon fotografske i video proizvode u Republici Hrvatskoj
 • U svakodnevnom radu koristimo isključivo originalne Canon rezervne djelove
 • Naši se servisni stručnjaci kontinuirano usavršavaju u Canonovim stručnim obrazovnim centrima i redovito zaprimaju potrebne certifikate
 • Naš servisni centar ima neprekidnu Canonovu tehničku podršku za sve vrste proizvoda
 • U svakodnevnom radu koristimo Canonovu najmoderniju i jedinstvenu tehničku opremu
 • 10-godišnje servisno iskustvo kao Canonov autorizirani servis
 • Jedinstvena europska usluga Canon Professional Services
 • U mogućnosti smo u najkračem vremenu uspješno riješiti sve kvarove i podešavanja za koje ste nam dali povjerenje